>
SD系列-六轴机器人
Page view:

SD系列 - 六轴机器人

 

型号

SD500

SD700

图示

种类

垂直多关节

垂直多关节

轴数

6

6

臂长

500毫米

700毫米

运动范围

J1

±170°

±170°

J2

±115°

±115°

J3

+ 40°〜-220°

+ 40°〜-220°

J4

±185°

±185°

J5

±125°

±125°

J6

±360°

±360°

最大速度

J1

375°/ s的

250℃/ s的

J2

375°/ s的

185°/ s的

J3

430℃/ s的

290℃/ s的

J4

460℃/ s的

460℃/ s的

J5

460℃/ s的

460℃/ s的

J6

600℃/ s的

600℃/ s的

重复定位精度

±0.02毫米

±0.02毫米

手腕负载

额定

3公斤

3公斤

最大

5公斤

5公斤

瞬间容许最大转矩

J5

35NM

35NM

J6

24纳米

24纳米

用户信号线

0.14sq * 16线

0.14sq * 16线

用户配管

φ4* 4根

φ4* 4根

安装方式

正装,倒装,侧装

正装,倒装,侧装

限位保护

1,软件限位

2,机械限位

1,软件限位

2,机械限位

重量

26公斤

28公斤

 

Page Copyright © Kunshan Yuepuda Automation Technology Co., Ltd 丨 COPYRUGHT-2018 ALL RIGHTS RESERVED
苏ICP备16019572号-1
Powered by www.300.cn